Minulý rok vyhral Graz, tohto roku Trebišov
21.6.2017 1:20 - Energie pre Vás

Slovenskí futbalisti bojovali na šampionáte v Poľsku skutočne príkladne a určite ich vystúpenie možno považovať za úspech. Rovnako však môžeme byť hrdí aj na biomasovú kotolňu v Trebišove, ktorá nedávno získala prvenstvo v kategórií "podnikatelia" v európskej súťaži udržateľnosti.

Slovenské želiezko v ohni
6.6.2017 11:15 - Energie pre Vás

Keďže hokejistom sa na šampionáte tentoraz príliš nedarilo, môžeme napraviť svoju reputáciu v európskej súťaži udržateľnosti. Medzi poslednými 12 projektmi v štyroch kategóriách týkajúcich sa úspor energie, zelených technológií či uhlíkovo neutrálnej výroby sa nachádza aj biomasová kotolňa v Trebišove. Aj Váš hlas môže vyniesť slovenský projekt na pomyselný európsky Olymp udržateľnosti v energetike.

Aj NATUR-PACK, a.s. aktívne prispieva k ochrane životného prostredia
31.5.2017 11:14 - Energie pre Vás

Zaujímali ste sa niekedy o to, čo sa deje s odpadom po jeho zahodení do koša? Viete, čo všetko sa dá vyrobiť z odpadov? Spoločnosť NATUR – PACK, a.s. by vám o tom vedela povedať svoje. V rámci svojej činnosti sa starajú o zabezpečenie zberu odpadu a recykláciu, ale aj vzdelávanie detí a širokej verejnosti prostredníctvom akcií a programov, ktoré organizujú a realizujú.

Veterná energetika na Slovensku je stále v plienkach
30.3.2017 21:27 - Energie pre Vás

Ako je to teda s využívaním veternej energie ako obnoviteľného zdroja energie na Slovensku? Prečo sa nachádzame na poslednom mieste spomedzi všetkých členských štátov EÚ? Aké sú príčiny tohto stavu? O tom všetkom a mnohom ďalšom sa dozviete v našom ďalšom príspevku zo seriálu o veternej energetike.

Plastový mor - ľahké plastové tašky
29.3.2017 21:14 - Energie pre Vás

Pamätáte si ešte na obdobie, kedy plastové tašky neboli? Nie je tomu tak dávno. Ľudia bežne využívali na nákup látkové alebo pevné kožené tašky a dokonca aj sieťky. Účel plnili rovnako ako tie plastové, ba dokonca lepšie. Boli pevné, ekologické a nezamorovali životné prostredie. Nástrojom na zníženie ich množstva je ich spoplatnenie. Či takého riešenie prinesie svoje ovocie, ukáže až čas.

Nebuďme obete konzumu a majme krásny život
24.3.2017 21:09 - Energie pre Vás

Asi si myslíte, že je to absurdné, ale opak je pravdou. Život bez odpadu je opakom konzumného života, založeného na úplne iných hodnotách a nastaveniach. Je to však voľba – Vaša voľba. Skúste sa zamyslieť nad tým, kedy sa cítime spokojne a šťastne a určite rýchlo zistíte, do ktorej kategórie patríte. Na miske váh máme dva protipóly – žiť verzus mať.

Veterná energetika zažíva vo svete úspech a stojí na popredných priečkach
22.3.2017 21:23 - Energie pre Vás

O vzostupe využívania veternej energetiky vo svete svedčia dáta Svetovej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA), ktoré zaznamenávajú obrovský nárast celkovej kapacity inštalovaných zariadení v oblasti veternej energetiky. Príčin je viacero, jednou z nich je aj cena ropy a tými ďalšími sú posun k ekologickému vužívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Kto je na tom vo svete najlepšie a kto skočil na chvoste zistíte v našom článku.

ASPEK: Inováciám patrí svet - zapojte sa aj Vy do súťaže a získajte nové príležitosti na trhu
17.3.2017 20:54 - Energie pre Vás

Každý podnik bez ohľadu na veľkosť alebo sektor, v ktorom pôsobí, môže nájsť spôsoby ako zlepšiť svoju environmentálnu účinnosť a prispieť tak k trvalo udržateľnému rastu. Preto, ak máte aj Vy „zelený“ projekt, ktorý je všeobecne prospešný, nenechávajte ho „v zásuvke“, ale nechajte sa objaviť a získajte nové príležitosti na trhu.

Veterná energetika - priateľka životného prostredia
15.3.2017 21:11 - Energie pre Vás

Často diskutovanou otázkou v súvislosti s veternou energetikou je jej dopad na životné prostredie. Každá z foriem výroby elektrickej energie so sebou prináša negatívne vplyvy na životné prostredie, či už vo väčšej alebo menšej miere. Výroba elektrickej energie prostredníctvom konverzie veternej energie vo veterných elektrárňach sa vyznačuje minimálnou mierou nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, najmä v porovnaní s tradičnými elektrárenskými technológiami. Prevádzkou veterných elektrární nevznikajú žiadne tuhé odpady, taktiež nedochádza k produkcii plynných emisií ani odpadových vôd.

Všetko niečo stojí - kedy a kde sa oplatí postaviť veternú elektráreň
7.3.2017 21:04 - Energie pre Vás

Ak chcete stavať veternú elektráreň, pripravte sa na to, že si siahnete hlboko do vačku. Ešte väčšmi sa Vám peniaze rozkotúľajú, keď ju postavíte na mori. O tom aké sú investičné náklady na výstavbu veterných parkov, kedy a kde sa ich oplatí postaviť sa dočítate v ďalšom článku zo seriálu veternej energetiky.

S vetrom o preteky
28.2.2017 20:53 - Energie pre Vás

Priemyselná revolúcia bola pre ľudstvo veľkým krokom vpred. Ropa a uhlie sa dostali na výslnie, napriek tomu však nebolo a ani nie je možné spochybniť význam obnoviteľných zdrojov energie. Vietor ako jeden z nich má tiež svoju históriu, význam, využitie a prínos v oblasti energetiky. Ak sa prelúskate naším príspevkom až do konca, dozviete sa viac.

Vietor - živel, ktorý zatiaľ využívame minimálne
21.2.2017 20:45 - Energie pre Vás

Krajiny okolo z neho ťažia, my však zaostávame. Áno, reč je o obnoviteľnom zdroji energie – vetre, ktorého potenciál Slovensko nevyužíva. Zlé poveternostné podmienky alebo politická nevôľa? Skutočný dôvod tohto stavu, ostáva zatiaľ zahalený rúškom tajomstva.

Separujete správne?
17.2.2017 19:52 - Energie pre Vás

Separujeme odpad správne alebo si to iba myslíme? Prinášame Vám prehľadnú tabuľku, na základe ktorej posúdite či separujete správne. Úplne ideálne by bolo, ak by ste odpad vyhadzovali do správnych nádob podľa ich farebného rozlíšenia. Nezabúdajte, správnym triedením odpadu podporujete životný cyklus produktov a vznik tých nových.

Buďme sami pozitívnou zmenou, ktorú hľadáme
15.2.2017 18:54 - Energie pre Vás

Neochota jednotlivca k zmene životného štýlu, pevné opraty konzumnej spoločnosti a časté popieranie zmeny klímy – to všetko narúša ideu trvalo udržateľného rozvoja. Ak chcete poznať laický návod na to ako prispieť k naplneniu jeho obsahu v praxi a zároveň vidieť fakty, ktoré prináša Európska komisia a Úrad verejného zdravotníctva a sú dôkazom vplyvu životného prostredia na naše zdravie, prelúskajte sa naším príspevkom od začiatku až do konca.

Odpad náš každodenný
13.2.2017 19:36 - Energie pre Vás

Nízka miera recyklácie, vysoké percento skládkovania, nízke poplatky za uloženie odpadu na skládke – fakty, ktoré nás zaradzujú na chvost EÚ v napĺňaní obehového hospodárstva. Vyzerá to, že nám nezáleží na životnom prostredí a ekonomický motivátor zatiaľ chýba. Či už v podobe vyšších poplatkov za odpad alebo v podobe benefitov za menšiu produkciu odpadu či správne separovanie. Ak v tomto trende a spôsobe premýšľania zotrváme „odpad náš každodenný“ nás raz zahubí.

Pribudne nám nový hnedý kontajner na biologicky rozložiteľný odpad
18.1.2017 11:46 - Energie pre Vás

Nová vyhláška k zákonu o odpadoch, účinná od januára tohto roku prinesie novinku v podobe hnedého kontajnera pri našich bytových aj rodinných domoch. Hnedý kontajner bude slúžiť na biologicky rozložiteľný odpad a Váš miestny poplatok za komunálny odpad sa môže zvýšiť.

Nový záväzok pre rok 2017
2.1.2017 11:40 - Energie pre Vás

Na konci decembra vydalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2015. Cieľom tejto správy je posúdiť stav životného prostredia nielen v danom roku, ale aj z pohľadu dlhodobého časového horizontu. Dbať o životné prostredie – to by mal byť náš nový záväzok v roku 2017.

Triedenie odpadu môže priniesť Vašim deťom nové ihrisko a Vám parkovisko
28.12.2016 11:35 - Energie pre Vás

Inováciám patrí svet. Dvojnásobne to platí pri eko inováciách. Výsledkom Vašej snahy pri triedení odpadu sú nové riešenia, ktoré vznikajú práve zhodnotením odpadov. Sú to detské ihriská, športoviská, odstavné plochy, parkoviská. O tom kto je Národná recyklačná agentúra Slovensko a aká je jej pridaná hodnota sa dozviete v rozhovore s jej predsedom Matejom Plesníkom, DiS. Takže, ak už odpad produkujete, separujte, lebo to má význam.

Nočná mora – čierne skládky a povinnosti vlastníka nehnuteľnosti
18.12.2016 23:10 - Energie pre Vás

Ste otrávení z nelegálnych skládok, ktoré sa nachádzajú vo Vašej obci? Zistili ste, že máte skládku na vlastnom pozemku? Nemá Vaša obec dostatok financií na riešenie tohto problému? Od 13. decembra 2016 sa blýska na lepšie časy. Vďaka Environmentálnemu fondu má obec možnosť získať dotácie na sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom. Tieto iniciatívy boli predstavené Ministrom životného prostredia SR Lászlóm Sólymosom a ich cieľom je zelenšie Slovensko.

Chargebrella má dve tváre - výzorom pripomína dáždnik, dušou je však termo - generátor
5.12.2016 16:06 - Energie pre Vás

Podporujete obnoviteľné zdroje energie? Fandíte inováciám a ešte viac tým, ktoré sú eko? Hľadáte prenosný zdroj energie v prostredí, kde bežne dostupná nie je? Chargebrella je potom pre Vás tým správnym riešením. O tom ako tento skvelý nápad a následne produkt vznikli sme sa rozprávali priamo s jej tvorcom Ing. Danielom Šlosárom, ktorý pôsobí ako študent doktorandského štúdia na TUKE a tiež je CEO Chargebrelly.

Dvakrát meraj a raz rež, toto pravidlo platí aj pri projekte Zelená domácnostiam
21.11.2016 16:02 - Energie pre Vás

Už v pondelok budúci týždeň spustí SIEA IV. kolo projektu Zelená domácnostiam, vďaka ktorému môžu žiadatelia získať zaujímavý príspevok na nákup malého zdroja elektriny či tepla. O tom, ako sa vyhnúť komplikáciám sme sa nedávno dozvedeli na výročnom seminári SAPI FOTOVOLTIKA a OZE a viac sa dočítate v našom článku.

Alsasko – región s nemeckou precíznosťou a francúzskou ležérnosťou
14.11.2016 15:54 - Energie pre Vás

Región na východe Francúzska blízko nemeckých hraníc s bohatou históriou a vinárskou tradíciou. Dávka nemeckej precíznosti a štipka francúzskej ležérnosti ho veľmi okorenili a vytvorili z neho krásne a zaujímavé miesto.

Aj verejné obstarávanie môže byť zelené
31.10.2016 15:51 - Energie pre Vás

Alarmujúci stav využívania zdrojov, neudržateľný stav spotreby a s tým spojené znečisťovanie životného prostredia núti orgány Európskej únie hľadať alternatívne spôsoby, ktoré by pomohli tento nepriaznivý stav a environmentálnu záťaž zmeniť. Jedným z kľúčových nástrojov, definovaných v stratégii Európa 2020, ktoré by mali prispieť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, patrí aj zelené verejné obstarávanie.

Byť „eko“ nie je póza, ale nevyhnutnosť!
19.10.2016 15:48 - Energie pre Vás

Odporúčané články
Dni energie na Slovensku 2016
1.8.2016 16:51 - Energie pre Vás

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2016 | Designed & Programmed by Richard Haríň