Moderné vykurovanie 4.generácie na Slovensku bude aj chladiť
5.10.2017 7:33 - Energie pre Vás

Zvyšovanie efektivity a znižovanie plytvania zdrojmi energie prináša úplne nové výzvy pre existujúce centrálne systémy zásobovania teplom. V modernom vykurovaní 4 generácie bude trendom využívanie centrálneho vykurovania a odpadového tepla priamo z domácností. Slovensko má vďaka existujúcej starostlivo vybudovanej infraštruktúre potenciál byť jedným z európskych lídrov v novej ére Smart City, v rámci ktorej budú centrálne systémy zásobovania zohrávať ešte významnejšiu úlohu.

Demolácia chladiacich veží v Jaslovských Bohuniciach
2.10.2017 7:29 - Energie pre Vás

Panorámu s ôsmimi 120 metrov vysokými chladiacimi vežami pri elektrárni v Jaslovských Bohuniciach ste mohli vidieť cez víkend naposledy. Od pondelka (2. októbra) sa začala rozoberať prvá zo štyroch odstavených veží.

Pripojenie domu na elektrinu a výber najvhodnejšieho typu kúrenia - Kde začať?
28.9.2017 7:25 - Energie pre Vás

Chystáte sa stavať dom alebo ste sa radšej rozhodli kúpiť si nový byt? Z pohľadu energetickej spoločnosti je váš dom či byt tzv. nové odberné miesto a vy musíte požiadať o jeho pripojenie. Niektoré kroky môžete vybaviť jednoducho elektronicky, no pripravte sa, že samotný priebeh jednotlivých administratívnych náležitostí stále chvíľu trvá.

JAVYS a Westinghouse sa púšťajú do vyraďovania jadrovej elektrárne V1
26.9.2017 7:22 - Energie pre Vás

Konzorcium vedené spoločnosťou Westinghouse vyhralo verejnú súťaž na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Zadávateľ súťaže spoločnosť JAVYS, a. s., a konzorcium Westinghouse si nedávno vymenili zmluvnú dokumentáciu.

Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení
21.9.2017 7:19 - Energie pre Vás

Územie Slovenska je pretkané stále hustejšou sieťou elektrických vedení v rozsahu takmer 35-tisíc kilometrov. Pre vtáctvo sú drôty v dráhe ich letu nebezpečnou prekážkou. Preto ornitológovia v spolupráci s energetickými spoločnosťami realizujú množstvo aktivít, ktorými vtákom vytvárajú podmienky na ich bezpečný let, hniezdenie a lov potravy. Pomoc ľudí sa stala v prípade niektorých ohrozených druhov, akým je napríklad sokol rároh, predpokladom na ich prežitie v krajine, ktorú výrazným spôsobom človek ovplyvnil a nenávratne zmenil pôvodné podmienky prostredia.

JAVYS: Preprava palivových článkov vyhoretého jadrového paliva
14.9.2017 20:30 - Energie pre Vás

Spoločnosť JAVYS, a. s., prepravila v noci (z 11. na 12. septembra 2017) za prísnych bezpečnostných opatrení a v sprievode ozbrojených zložiek 144 palivových článkov vyhoreného jadrového paliva.

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017
7.9.2017 13:26 - Energie pre Vás

Aj tento rok sa môžete tešiť na konferenciu PRIEMYSELNÉ EMISIE, organizovanú Asociáciou Priemyselnej Ekológie na Slovensku. Jej cieľom je prispieť k lepšej informovanosti o ochrane nášho vzácneho životného prostredia. Súčasťou bude aj vyhlásenie výsledkov súťaže Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017.

Vyberte si nový spotrebič rozumne a ušetríte za elektrinu
22.8.2017 16:23 - Energie pre Vás

Pri kúpe nového spotrebiča už zvažujeme nielen cenu a kvalitu, ale aj spotrebu elektrickej energie. Zorientujte sa v energetických štítkoch a technických detailoch, aby ste nakúpili výhodne.

Solárny systém na bytovom dome
15.8.2017 13:17 - Energie pre Vás

Prvý polrok 2017 bol v spoločnosti JAVYS bezpečný v plnom rozsahu
8.8.2017 18:16 - Energie pre Vás

V prvom polroku 2017 nebol v spoločnosti JAVYS, a. s., zaznamenaný žiaden požiar ani registrovaný pracovný úraz a nulová úrazovosť bola aj u zamestnancov dodávateľských firiem.

5 PRAKTICKÝCH TIPOV, AKO ZNÍŽIŤ VÝDAVKY VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI
3.8.2017 19:14 - Energie pre Vás

Zbavte sa starých zlozvykov a ušetrite pre svoju domácnosť desiatky eur ročne. Ak neviete, kde začať, inšpirujte sa niekoľkými užitočnými radami, ktoré vám prinášame v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou.

Neplatíte zbytočne veľa za hlavný istič?
31.7.2017 18:11 - Energie pre Vás

Poistenie bytu, rodinného domu
24.7.2017 19:08 - Energie pre Vás

Význam poistenia nehnuteľnosti a domácnosti sa zvyšuje počas dovolenkovej sezóny, keď dom či byt zostáva istý čas bez dohľadu, opodstatnenosť poistnej ochrany bývania je však celoročná. Wüstenrot poisťovňa práve v tomto období zatraktívnila svoju ponuku komplexného poistenia bývania.

Poistenie bytového domu
18.7.2017 11:44 - Energie pre Vás

Hoci nie je povinné zo zákona, malo by byť (v záujme vlastníkov nehnuteľnosti) automatické. Neraz pomôže ochrániť od nečakaných a pomerne vysokých výdavkov.

Ročne sa dá ušetriť na ohreve teplej vody v rodinnom dome až 250 EUR
18.7.2017 7:30 - Energie pre Vás

Inštalácia zariadení na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie) s využitím poukážok od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) ukázala, že medzi obyvateľmi je enormný záujem o podporované zariadenia. Vyplýva to jednoznačne z toho, že poukážky zlacňujú tieto zariadenia o 30 až o 50 %, čím sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými. Kúpa dotovaných zariadení je výhodnejšou investíciou než akékoľvek sporenie. Dotácie nielenže znižujú návratnosť investícií do OZE až na polovicu, ale po ich zaplatení má zákazník v ďalšom období značne zníženú energetickú náročnosť domácnosti.

EÚ podporí viac ako 15-timi miliónmi eur projekt SPP na využívanie zemného plynu v doprave
3.7.2017 7:28 - Energie pre Vás

Bratislava, 3. júl 2017 – Slovenský plynárenský priemysel a.s. (SPP) získa od Európskej únie, prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF), takmer 5,7 milióna eur na projekt SPP fueLCNG, ktorého cieľom je podpora využívania stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG) v doprave na Slovensku. Európska komisia navrhla 23. júna 2017 podporu investícií do dopravy v celkovej výške 2,7 miliardy eur na 152 projektov. Formálne schválenie navrhovaných projektov príslušným koordinačným výborom sa očakáva vo štvrtok 6. júla 2017.

Spoločnosť JAVYS, a. s., odvedie za rok 2016 do štátneho rozpočtu dividendy vo výške € 5 miliónov
23.6.2017 17:25 - Energie pre Vás

Spoločnosť JAVYS, a. s., uzatvorila hospodárenie roku 2016 so ziskom vo výške 12,903 mil. €. Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 26.mája 2017 je spoločnosť JAVYS, a. s., povinná odviesť do štátneho rozpočtu dividendy vo výške 5 000 000 €, a to do 31. júla 2017.

Podpis memoranda o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami SR a Ukrajiny
21.6.2017 20:26 - Energie pre Vás

Prevádzkovatelia prenosových sústav SR a Ukrajiny podpísali dňa 21.6.2017 v Kyjeve Memorandum o porozumení medzi Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s., (ďalej len „SEPS“) a Národnou elektrizačnou spoločnosťou UKRENERGO (ďalej len „UKRENERGO“) o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi elektrizačnými sústavami Slovenskej republiky a Ukrajiny.

ENGIE Innovation Workshop 2017, BA – súčasť úspešného celosvetového projektu ENGIE INNOVATION WEEK
16.6.2017 7:22 - Energie pre Vás

ENGIE Services na Slovensku sa aj tento rok aktívne zapojila do medzinárodného projektu ENGIE Innovation Week 2017, ktorý organizuje materský koncern ENGIE. Témou tohtoročného podujatia je „svet energetiky v 3D“ (dekarbonizácia, decentralizácia a digitalizácia). Do úspešného 3. ročníka Innovation Week-u sa tento rok zapojilo 29 krajín, ktoré prostredníctvom viac ako 180 podujatí ponúkli verejnosti možnosť zoznámiť sa s inováciami a inovačnými aktivitami v rámci Skupiny ENGIE. Na Slovensku ENGIE Services pre svojich zamestnancov a pozvaných hostí zorganizovala už druhý ročník ENGIE Innovation Workshop, ktorý sa uskutočnil 16. júna 2017 v priestoroch Reštaurácie Breweria v Bratislave.

BIOMASA: Šetríme energiu a prírodu obnoviteľnými zdrojmi energie
18.5.2017 5:18 - Energie pre Vás

BIOMASA, združenie právnických osôb v rámci kampane Trvalo udržateľná energia v Európe organizovala podujatie ,,Šetríme energiu a prírodu obnoviteľnými zdrojmi energie".

NARA-SK: Nezatvárajme oči pred príležitosťami
12.5.2017 7:15 - Energie pre Vás

Národnú recyklačnú agentúru Slovensko vám určite nemusíme predstavovať. Informácie o tom, kto sú a čo robia sme vám priniesli už skôr. Tentokrát sa nebudeme venovať len praktickej rovine ich činnosti, ale aj tej teoretickej. V mesiaci máj organizujú v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a Národnou sieťou rozvoja vidieka vedeckú konferenciu spojenú s odborným seminárom Inovácie environmentálnych prístupov.

Spoločnosť JAVYS, a. s., uzatvorila hospodárenie v roku 2016 so ziskom vo výške 12,903 mil. €.
9.5.2017 13:14 - Energie pre Vás

Spoločnosť JAVYS, a. s., uzatvorila hospodárenie v roku 2016 so ziskom vo výške 12,903 mil. €, čo je druhý najlepší hospodársky výsledok za posledných 6 rokov. Do štátneho rozpočtu odviedla spoločnosť v roku 2016 dividendy vo výške 5 mil. € a daň z príjmov za rok 2016 vo výške 5,470 mil. €.

Výsledky hospodárenia SEPS za rok 2016
4.5.2017 7:13 - Energie pre Vás

V sídle spoločnosti sa dňa 3.5.2017 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej „SEPS“), ktoré prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2016.

Spoločnosť JAVYS, a. s. zhodnotila slušné množstvo druhotných surovín
24.4.2017 17:12 - Energie pre Vás

Spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnotila v prvom štvrťroku 2017 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 z vyraďovaného materiálu vyše 46 ton druhotných surovín.

V Bratislave bude jazdiť ekologický autobus od SPP CNG
20.4.2017 17:09 - Energie pre Vás

Bratislava, 20. apríla 2017 – Vďaka spoločnosti SPP CNG s.r.o. (SPP CNG) si budú môcť cestujúci v hlavnom meste Slovenska počas celého nasledujúceho roka vyskúšať modernú a ekologickú formu cestovania. SPP CNG poskytol Dopravnému podniku Bratislava, a.s. (DPB) autobus s ekologickým pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). CNG je ekologickou alternatívou k tradičným palivám a prispieva k čistejšiemu ovzdušiu v slovenských mestách.

Rok 2016 bol pre spoločnosť JAVYS, a. s. úspešný a bezpečný
6.4.2017 17:06 - Energie pre Vás

Zo súdka jadrovej energetiky Vám prinášame informácie o tom, aký bol predchádzajúci rok pre spoločnosť JAVYS, a. s., čo sa týka vplyvu na pracovné a životné prostredie. V roku 2016 nedošlo na zariadeniach spoločnosti JAVYS, a. s. k žiadnej radiačnej nehode, limitná hodnota dávky na obyvateľa bola druhá najnižšia za ostatných šesť rokov a mimoriadne nízke boli aj výpuste do atmosféry a hydrosféry.

Zväz zamestnávateľov energetiky SVK má nové prezídium. Zvolené bolo na dnešnom valnom zhromaždení.
4.4.2017 22:03 - Jozef Badida

Riadne valné zhromaždenie Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska (ďalej „ZZES“) sa uskutočnilo dnes, 4. 4. 2017. Valné zhromaždenie zvolilo nových členov prezídia a nového prezidenta ZZES. Funkčné obdobie novozvoleným členom prezídia začne plynúť od 5. 4. 2017.

Renovácia bytového domu zvyšuje aj hodnotu jednotlivých bytov
30.3.2017 17:01 - Energie pre Vás

Aktuálnou témou súčasnosti je recyklácia. V prípade bytových domov, kde „výmena opotrebovaného za nové“ nie je taká jednoduchá, hovoríme o renovácii, výsledok je však v mnohom podobný – neraz ide o prinavrátenie hodnoty niečomu, čo ju už takmer stratilo. Na možnosti finančného pokrytia renovácie bytového domu sme sa pýtali Mgr. Marcela Lőrinca, MBA, zodpovedného za stratégiu a vývoj produktov vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni.

Vyššie spotreby zemného plynu ovplyvnila silná zima
1.3.2017 15:48 - Energie pre Vás

Po skúsenostiach za posledné roky nás historicky studená zima nemilo prekvapila. Obrovské množstvo snehu, s ktorým sa pasovali ľudia v mnohých častiach Slovenska a tuhé mrazy hlavne počas mesiaca január ovplyvnili aj spotrebu zemného plynu na Slovensku. O tom ako táto spotreba stúpla a aká bola po minulé roky sa dozviete v našom príspevku.

Spoločnosť JAVYS, a. s. bola opäť v pravý čas na pravom mieste
17.2.2017 0:47 - Energie pre Vás

Železničný vagón s kovovým odpadom súkromnej firmy vykazoval rádioaktivitu, Rakúšania ho poslali späť na Slovensko. Spoločnosť JAVYS, a. s. ako organizácia oprávnená na nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi včas zasiahla a zabránila tak voľnému úniku rádioaktivity.

Nepriaznivú smogovú situáciu dokážeme zvrátiť
15.2.2017 19:44 - Energie pre Vás

Znečistenie vzduchu prekonalo v niektorých slovenských lokalitách 20-ročné rekordy. Objem prachových častíc v ovzduší je však možné znížiť zodpovedným prístupom k vykurovaniu a prístupom štátu k podpore zdravších zdrojov vykurovania.

Aký bol rok 2016 pre spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
9.1.2017 13:37 - Energie pre Vás

Pojem jadrová energetika je všetkým z nás dobre známy, keďže aj vďaka jadrovým elektrárňam máme k dispozícii elektrinu v našich domácnostiach. Výrobou elektriny z jadra nedochádza k produkcií CO2, avšak zostatkovým produktom procesu výroby je rádioaktívny odpad. Práve v tejto záverečnej fáze vstupuje do hry nie až taký známy, ale o to dôležitejší subjekt, ktorým je Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. O tom, aký bol pre nich rok 2016 v rámci ich aktivít sa dočítate nižšie.

Plniaca stanica SPP CNG v Košiciach na novej adrese
21.12.2016 16:36 - Energie pre Vás

Bratislava, 21. december 2016 – Spoločnosť SPP CNG s.r.o. (SPP CNG) dnes otvorila pre verejnosť zmodernizovanú plniacu stanicu na stlačený zemný plyn v Košiciach na novej adrese. Plniaca stanica SPP CNG sa nachádza v areáli trolejbusového depa Dopravného podniku mesta Košice, na Hornádskej ulici č. 10, pri vjazde z Trolejbusovej ulice. Využívanie CNG v doprave, ako ekologickej a bezpečnej alternatívy k tradičným palivám, prispieva k ochrane životného prostredia a čistejšiemu ovzdušiu v slovenských mestách.

Nezmeškajte v utorok 29. novembra 5. kolo podpory na OZE
15.11.2016 6:31 - Energie pre Vás

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vypísala 5. kolo vydávania poukážok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach. Bude trvať od utorka 29. novembra 2016 do 6. decembra 2016, pokiaľ ho SIEA neukončí skôr. Predčasné ukončenie je možné, ak doručené žiadosti o vydanie poukážok prekročia výšku alokovaných finančných prostriedkov určených pre 5. kolo o viac ako 50 %. Na podporu inštalácie malých zariadení na výrobu tepla z OZE sú v tomto kole určené 4 milióny eur a kolo je určené iba pre územie menej rozvinutých regiónov, čiže netýka sa Bratislavského kraja. Platnosť poukážok je 4 mesiace od vystavenia.

Jesenný Synus Fest - Odľahčite stavbu, nie peňaženku!
31.10.2016 6:28 - Energie pre Vás

Tohtoročnú revolučnú novinku od značky Terran – Synus EVO - spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. Vám teraz ponúka za akciovú cenu. Akcia platí na základnú škridlu Synus EVO vrátane betónových doplnkov, ktoré môžete dostať za cenu škridly Danubia EVO.

Ak chcete ušetriť energiu, trvajte na individuálnom riešení
12.9.2016 16:25 - Energie pre Vás

Aké úsporné opatrenia sú konkrétne pre Vás najvhodnejšie, Vám bezplatne poradia špecialisti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas medzinárodného veľtrhu ELO SYS 2016 v Trenčíne.

Popredná konferencia energetických regulátorov
8.9.2016 16:21 - Energie pre Vás

Zistite viac o bioenergii prostredníctvom študijných ciest, seminárov a exkurzií
5.9.2016 16:17 - Energie pre Vás

V rámci európskeho projektu Bioenergy4Business (B4B), na ktorom participuje aj SIEA, je možnosť zúčastniť sa študijných ciest, exkurzií a seminárov zameraných na užitočné informácie o využití bioenergie prostredníctvom zariadení so stredne veľkým výkonom. Využite šancu zdieľať skúsenosti z praxe a prihláste sa na študijné cesty do Fínska.

3. kolo podpory na OZE začne 6. septembra 2016, ešte to stihnete
22.8.2016 16:14 - Energie pre Vás

SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) ohlásila spustenie 3. kola projektu Zelená domácnostiam na 6. septembra 2016 o 12:00 hod. O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť tentoraz požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov.

V poradenskej zóne ŽIŤ ENERGIOU na festivale GRAPE sú zdroje pozitívnej energie
1.7.2016 6:07 - Energie pre Vás

Pre návštevníkov piešťanského festivalu Grape je aj tento rok pripravená špeciálna zóna ŽIŤ ENERGIOU. Možno sa v nej nabiť pozitívnou energiou a zároveň sa poradiť, čo robiť, aby sa v domácnosti energiou neplytvalo.

Slováci preplácajú na energiách stovky eur
27.6.2016 15:59 - Energie pre Vás

Ceny vody či elektriny nedokážeme ovplyvniť. Podľa odborníkov však môžeme na energiách ušetriť v priemere 200 eur ročne.

Betónová škridla – Dobrá voľba
16.6.2016 9:47 - Energie pre Vás

Hovorí sa, že dobrá strecha je klobúkom a ochranou budovy. Musí chrániť pred vonkajšími vplyvmi a pritom dodať estetický vzhľad objektu.

Profitujte dvojnásobne. Využite spoľahlivé fin. riešenie výhodné pre bytový dom aj jeho obyvateľov.
1.6.2016 11:41 - Energie pre Vás

REKOFOND je finančné riešenie komplexnej obnovy bytových domov od Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Ide o osvedčenú a dostupnú formu financovania rôznych renovácií, rekonštrukcií, opráv a údržby či zatepľovania bytových domov.

Letné iskrenie od SPP: zľava na elektrinu až 30 %
23.5.2016 21:39 - Energie pre Vás

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), ktorý už štyri roky spoľahlivo dodáva svojim vyše stotisíc zákazníkom aj elektrickú energiu, prichádza s doteraz najvyššou zľavou na elektrinu vo výške až do 30 %. Domácnosť s elektrickým vykurovaním vďaka tomu môže ročne ušetriť viac ako 300 eur.

Narušená statika, hluk a zatekanie. Čo všetko číha na vašu nehnuteľnosť?
4.4.2016 15:34 - Energie pre Vás

Pri výbere nového domu alebo bytu sa často človek riadi lokalitou, výmerou nehnuteľnosti, ale aj pocitom. Pri kúpe však mnohí ľudia zabúdajú na technický stav nehnuteľnosti. Vedeli by ste posúdiť kvalitu izolácie, hlučnosť bytu či statiku domu? Tu je pár tipov, ktoré vám môžu pomôcť pri posudzovaní technického stavu vášho budúceho vysnívaného domova.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič si vypočul návrhy študentov
10.9.2015 5:08 - Energie pre Vás

Vo štvrtok 10. septembra 2015 navštívil Slovensko podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za Energetickú úniu.

EXPO 2015 - Enel vytvára prvé inteligentné mesto na svete
30.4.2015 15:04 - Energie pre Vás

Celá výstavná plocha Expo bude plne elektrifikovaná vďaka inteligentným sieťam a najmodernejším technológiám kombinujúcim efektívnosť s udržateľnosťou.

Odporúčané články
Dni energie na Slovensku 2016
1.8.2016 16:51 - Energie pre Vás

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2016 | Designed & Programmed by Richard Haríň